Tarieven

Versie: 01/02/2022

AanbodTarief*
Relationele begeleidingen€90 (60 min, gezinsgesprek)
€80 (60 min, koppelgesprek)
€70 (60 min, sologesprek)
Individuele begeleidingen€70 (60 min, sologesprek)
EMDR Traumatherapie€70 (60 min, intakegesprek)
€140 (90 min, EMDR sessie)
Loopbaancoaching€10 (met VDAB cheques)
€70 (zonder cheques)
Bemiddeling€55 per deelnemer
Executive Business Coaching€150* (90 min, intakegesprek)
€100* (60 min, vervolggesprek)

Toeslag buiten kantooruren*

Er geldt voor alle behandelingen een nettotoeslag van €5 per uur voor afspraken na 17:00, op weekends en/of feestdagen. *Wens je een factuur voor je onderneming, dan zijn bovenstaande tarieven exclusief 21% BTW.

Tariefwijziging voor bestaande cliënten

We kondigden eind 2021 reeds een tariefverhoging aan. Ons psychotherapeutisch centrum is 100% privatief en ontvangt helaas geen overheidssteun of subsidies. Dit maakt dat alle kosten voor uitbating zoals huur lokalen, elektriciteit, gas, water, internet, inrichting, administratie, personeelskosten secretariaat, verzekering, afvalverwerking, intervisie, toezicht etc. privatief gedekt dienen te worden. Vanaf februari ’22 wordt deze verhoging toegepast op elke cliënt.

Terugbetaling ziekenfonds

Recent kwam er in de media dat er een verhoogde tegemoetkoming georganiseerd wordt voor psychologische hulp (€11 per sessie). Helaas is de politiek hier te snel in geweest en is dit voorlopig nog niet uitgerold/geregeld. We betreuren deze miscommunicatie enorm.

Je leest hier welke mutualiteiten precies tussenkomen voor psychotherapie: terugbetalingen.

Heb je financiële problemen? Weet dan dat je voor psychologische hulp ook terecht kan bij het JAC, CAW of OCMW. Je huisarts kan je doorverwijzen of meer informatie bezorgen.

Belangrijk: informeer steeds vooraf bij je behandelaar of hij/zij geregistreerd is voor een terugbetaling bij jouw mutualiteit! Relatietherapie of bemiddeling wordt bijvoorbeeld niet terugbetaald door ziekenfondsen!