Enneagramtest

Meetpretentie
Bepaal hoe je scoort op het enneagram

Kenmerken
Snel en compleet

Samenstelling
Het enneagram bestaat uit negen typen. Zeven daarvan zijn gebaseerd op de traditionele zonden woede, trots, afgunst, hebzucht, gulzigheid, lust en luiheid. Angst en bedrog zijn daar in de 20e eeuw nog aan toegevoegd. Dit resulteert in de volgende negen enneagramtypen; ‘Perfectionist’, ‘Helper’, ‘Verkoper’, ‘Romanticus’, ‘Denker’, ‘Vragensteller’, ‘Levensgenieter’, ‘Bepaler’ en de ‘Bemiddelaar’.

Toepassingsgebied
Als beginpunt, discussiestuk bij coaching of loopbaanbegeleiding. Enneagramtest heeft geen wetenschappelijke basis.

Overige kenmerken
Vraag die voor de respondent beantwoord wordt
Welke enneagramtypen zijn het meest en welke zijn het minst op hem/haar van toepassing

Testvorm
Gedwongen keuze format

Leeftijd respondenten
Vanaf 15 jaar

Opleidingsniveau respondenten
Alle opleidingsniveaus

Gebruikers
Loopbaanadviseurs, coaches, trainers, psychologen, etc.

Normgroep
De test bepaalt de persoonlijke voorkeur van een respondent, daarvoor is geen normgroep noodzakelijk

Betrouwbaarheid
Vanwege het ipsatieve format kan er geen interne consistentie betrouwbaarheid worden bepaald

Validiteit
De gebruikservaringen zijn zeer positief, face validity is hoog

Lengte en afnameduur vragenlijst
De test bestaat uit 36 keuzes en is in vijf minuten in te vullen

Beschikbare rapportvormen
Volledig geïnterpreteerd rapport van 2 tot 3 pagina’s met uitleg over en score op alle enneagramtypen

Je kan hiervoor terecht bij: