Verlofperiodes zomer 2024

Onze teamleden zijn niet bereikbaar tijdens hun vakantieperiode. Maak goede afspraken met je therapeut/behandelaar over eventuele opvolging tijdens hun afwezigheid. Klik hier voor noodnummers.

BehandelaarAfwezig
Kimberley Rombaut– 24 juni tot 28 juni
– 2 september tot 13 september
Paulino Naveau– 11 juli tot 5 augustus
Marijke Yserbijt– 24 juni tot 30 juni