Hanane Bardid

 • Relatietherapeut
 • Gezinstherapeut
 • Klinisch psycholoog
 • Neuropsycholoog

Hanane Bardid

 • Relatietherapeut
 • Gezinstherapeut
 • Klinisch psycholoog
 • Neuropsycholoog

Hanane neemt nieuwe cliënten aan in Groepspraktijk Ringoir. Maak online een afspraak

Naast mijn ervaring als klinisch psycholoog, ben ik ook relatie– en gezinstherapeute, neuropsychologe en volg ik een bijkomende 4-jarige psychotherapie-opleiding.

Afspraak maken bij Hanane Bardid

Meer over Hanane Bardid

Ik ben Hanane en ik ben gespecialiseerd in het werken met koppels en gezinnen. Ik bied begeleiding en ondersteuning aan vanuit een herstelgerichte en systeemtherapeutische visie. Hierbij gaan we naar de bezorgdheden kijken vanuit de context waarin jij je als mens bevindt. De interacties in onze omgeving beïnvloeden ons als persoon. Ze beïnvloeden hoe je denkt, je voelt, je gedraagt, welke verwachtingen er zijn alsook welke onzekerheden en angsten jij ervaart. Hierdoor kan je de balans kwijt zijn en gaan wij op zoek naar de krachten die jij bezit om te werken aan deze bezorgdheden zodat je weer ruimte kan maken voor de toekomst.  Jij bent de deskundige van jouw proces en ik bied jou handvaten aan.

Verder heb ik ook affiniteit met multiculturaliteit en kan je bij mij ook terecht voor conflicten binnen een biculturele partnerrelatie, vragen over de balans vinden tussen cultuur en religie, identiteitsproblemen, andere geaardheid bij mensen met of zonder een migratie-achtergrond… Tijdens deze trajecten neem ik met jou de tijd om samen op zoek te gaan naar de aanpak van je vraag.

Psychodiagnostiek

Als klinisch psycholoog is Hanane Bardid erkend en bevoegd om IQ-testings en ASS (autisme spectrum stoornis) onderzoeken uit te voeren. Lees hier meer over psychodiagnostiek.

Opleiding

 • Master in de klinische psychologie – Universiteit Gent
 • 4-jarige Opleiding Relatie-, Gezins- en Systeempsychotherapie – KULeuven (2019-2023)
 • 2-jarige Permanente Vorming Klinische Neuropsychologie – Universiteit Gent (2019-2021)

Werkervaring

 • Therapeutisch assistente, Forensisch psychiatrisch Centrum Gent
 • Klinisch psychologe op de PAAZ (Psychiatrische Afdeling), OLV-ziekenhuis campus Aalst
 • Zelfstandig klinisch psychologe binnen groepspraktijk

Favoriete citaat

“When you dance, you can enjoy the luxury of being you.”

Paulo Coelho

Talenkennis

 • Nederlands
 • Berbers
 • Frans
 • Engels

Visumnummer klinisch psycholoog

278611

Inschrijvingsnummer psychologen

932123911


Spreekuren

Zamanstraat 37
9100 St-Niklaas

E-mail: info@praktijkringoir.be

Raadplegingen uitsluitend op afspraak. Maak afspraak online.

Zeer ruime parking voorzien: meer informatie