Bemiddeling

Groepspraktijk Ringoir biedt erkende bemiddeling aan voor gezinnen, bedrijven, partners, ouders of individuen.

Stuur ons een e-mail op info@praktijkringoir.be voor meer informatie

Thema’s

  • Bemiddeling
  • Echtscheidingsbemiddeling
  • EOT – Echtscheiding Onderlinge Toestemming

In de eerste afspraak wordt grondig uitgelegd welke alternatieven er voor bemiddeling zijn (arbitrage, overheidsrechter, zelf oplossen, etc.). Op die manier kunnen de partijen bewust voor een traject kiezen, daarbij kosten en baten afwegend. Vervolgens wordt een bemiddelingsprotocol getekend, dit bevat concrete afspraken en gedragsregels. Hierna vat de eigenlijke onderhandeling aan, met om te beginnen de schets van het probleem.

De bemiddeling rust op drie fundamentele peilers: vertrouwelijkheidvrijwilligheid en meerzijdige partijdigheid. Alles wat in de bemiddeling wordt besproken, blijft vertrouwelijk binnen het bemiddelingstraject. De partijen kunnen nooit verplicht worden om deel te nemen aan de bemiddeling en de bemiddelaar stelt zich empathisch naar alle partijen op. 

Kostprijs

De kostprijs van een sessie is 55 euro per persoon per uur. De betaling regelen jullie zelf (apart, samen). Een sessie duurt ongeveer anderhalf uur. Prestaties voor bedrijven worden gefactureerd en komen in aanmerking voor KMO-portefeuille door de erkenning van Luc De Cleir.

Resultaat

Nadat jullie het eens zijn over de opgemaakte regelingen, worden ze op papier gezet, indien nodig door een advocaat.

De uitkomst van de bemiddeling, de bemiddelingsovereenkomst, kan in vele gevallen door een overheidsrechter gehomologeerd worden, wat betekent dat ze uitvoerbaar is. De partijen kunnen deze bepalingen met andere woorden tegenover elkaar afdwingen.